• Cały rok można sadzić jedynie rośliny w pojemnikach, wyłączając miesiące, kiedy gleba jest zamarznięta (grudzień, styczeń, luty).
 • Rośliny które są uprawiane w gruncie wymagają znacznie więcej uwagi co do terminu sadzenia, najlepszym terminem jest IV–V lub po skończonym okresie wegetacyjnym od IX-XI.
 • Najlepsze warunki atmosferyczne do sadzenia roślin to pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura.
 • Bezpośrednio przed sadzeniem trzeba wykopać doły około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny.
 • Każdy dół należy zaprawić odpowiednią dla danego gatunku roślin ziemią.
 • Najlepiej jest wykopany dół podlać wodą i zamieszać drewnianym kołkiem, do uzyskania mokrej masy.
 • Brzegi dołu należy spulchnić szpadlem.
 • Roślinę należy delikatnie wyjąć z pojemnika.
 • Wystarczy przechylić roślinę na bok i lekko postukać w pojemnik aż bryła korzeniowa sama zacznie się wysuwać.
 • Roślinę ustawić w dole pionowo.
 • Następnie brzegi dołu należy wypełnić ziemią odpowiednią dla danego gatunku i ugnieść.
 • Aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny możemy ukształtować misę z ziemi.
 • Posadzona roślinę można wyściółkować korą drzew iglastych, warstwą ok. 6cm.
 • Corocznie nawozimy nasze rośliny nawozami wieloskładnikowymi.
 • Nawożenie staramy się zakończyć w czerwcu.
 • Do zabezpieczania wrażliwych roślin na zimę służą : agrowłóknina zimowa , stroisz, słoma ,cieniówka ogrodnicza lub karbowana tektura, nigdy nie folia.
 • Rośliny zimozielone, szczególnie liściaste należy obficie podlać przed nastaniem mrozów i chronić przed zimnymi wysuszającymi wiatrami ,które mogą być groźniejsze od niskich temperatur.
Facebook